Werkwijze

fotoAchtergrond

Ik werk vanuit de cliëntgerichte benadering en de transactionele analyse. Deze benaderingen vul ik aan met interventies uit verschillende psychologische stromingen, zoals cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte methode en NLP.

Het belangrijkste instrument ben ik echter zelf. Mijn aanpak kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en inzet, ruimte en warmte voor de cliënt. Met analytisch vermogen, empathie en humor help ik problemen helder te maken en oplossingen te vinden. Authenticiteit, autonomie en empowerment zijn hierbij kernbegrippen.

Procedure

Een traject start met een intakegesprek, waarbij we kijken of we een goede aansluiting hebben en of ik je kan helpen bij je problemen. Ook bespreken we wat wensen en doelen zijn. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur en is gratis. Als we besluiten een coachings- of counselingstraject te starten, bepalen we de duur van het traject en de frequentie van onze gesprekken.

Een gesprek duurt ongeveer 1 uur en vindt in principe wekelijks plaats. Aanpassen van het traject is altijd mogelijk. Voor particuliere cliënten heb ik mijn praktijkruimte in Bilthoven beschikbaar. Gesprekken met medewerkers van overheidsinstellingen en bedrijven vinden meestal plaats op het werk, tenzij anders gewenst.

Vanzelfsprekend blijft alles wat tijdens de gesprekken aan de orde komt vertrouwelijk. Daarbij ben ik gehouden aan de gedragscode van de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling). Bij eventuele rapportage aan een werkgever heb je als cliënt de eindredactie. In principe rapporteer ik aan de werkgever de voortgang van het traject, niet de inhoud ervan.