Tarieven & vergoedingen

Tarieven

Een coachings- of counselingsgesprek duurt 1 uur. Voor particulieren kost dit € 75,-.
Vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt hiervan meestal € 45,- vergoed.
Voor minder draagkrachtigen is een aangepast (rest)tarief bespreekbaar.

Voor overheidsinstellingen en bedrijven is het tarief € 95,- per uur.
Reiskosten worden apart in rekening gebracht.

Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten voor counseling.
Werkgevers zijn vaak bereid (een deel van) de kosten op zich te nemen.
Ook via een PGB komen de kosten vaak voor vergoeding in aanmerking.

Klik op het overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars, opgesteld door de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling waarbij ik ben aangesloten.

https://www.abvc.nl/vergoedingenlijst/

Ik ben als registercounsellorABvC® aangesloten bij de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors) en de koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), waardoor consulten vrijwel altijd deels vergoed worden via een aanvullende verzekering.