Particulieren

OverbelastCoaching

 

 


Als u aanloopt tegen problemen in uw privé-leven of op uw werk en daarbij hulp kunt gebruiken, kan coaching wat voor u zijn. Coaching kan helpen bij:

 • Problemen op uw werk
 • Gevoelens van overbelasting, overspanning, of burnout
 • Fysieke klachten als gevolg van bijvoorbeeld (over)spanning
 • Praktische problemen bij het combineren van werk, kinderen, mantelzorg en sociaal leven
 • Integratie vanuit het buitenland in de Nederlands samenleving
 • Vergroten van sociale vaardigheden

Als coach breng ik samen met u de problemen en oorzaken daarvan in kaart. We bekijken uw kwaliteiten en punten die u wilt ontwikkelen, externe hulpbronnen die u kunt gebruiken en sociale steun die u misschien over het hoofd ziet. Van daaruit gaan we op zoek naar oplossingen.

Coaching is vooral praktisch gericht. We kijken vanuit het hier en nu naar de toekomst. Hoe u uw persoonlijke effectiviteit kunt verhogen door gebruik te maken van uw capaciteiten staat daarbij voorop.

Het doel is om de grip op uw leven, uw balans en algeheel welbevinden op het gewenste niveau te brengen.

 
Counselingfoto6

 


Counseling gaat dieper dan coaching en biedt intensievere, psychosociale begeleiding. Aanleiding voor het hulp zoeken bij een counselor kan zijn:

 • Depressieve gevoelens
 • Rouw- en verlieservaringen
 • Fundamentele onzekerheid
 • Identiteits- en zingevingsvragen
 • Onverwerkte ervaringen uit uw jeugd
 • Traumatische ervaringen
 • Scheiding/relatieproblemen
 • Problemen rond kinderwens, zwangerschap en opvoeding
 • Problemen rondom verslaving

Bij counseling kijken we naar uw verleden om te onderzoeken hoe uw persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Uw (familie)achtergrond en belangrijke gebeurtenissen uit uw leven krijgen uitgebreid aandacht. Van daaruit werken we aan zelfinzicht, verwerking en loslaten. Ik help u bij dit proces, terwijl u zelf aangeeft welke onderwerpen voor u het belangrijkst zijn.

Het doel is dat u denk- en gedragspatronen die ooit nuttig waren, maar nu juist belemmerend werken, leert loslaten. Zo ontstaat ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Zonodig kan ik, in overleg met u, samenwerking zoeken met andere professionals op dit gebied. We zijn klaar met een traject als u dat aangeeft.

In praktijk lopen coaching en counseling vaak in elkaar over.

Ik pas trajecten flexibel aan als de hulpvraag zich anders ontwikkelt dan aanvankelijk gedacht.