Particulieren


Coaching

Als je aanloopt tegen problemen in je privé-leven of op het werk en daarbij hulp kunt gebruiken, kan coaching wat voor je zijn. Coaching kan helpen bij:

 • Problemen op het werk
 • Gevoelens van overbelasting, overspanning, of burnout
 • Fysieke klachten als gevolg van bijvoorbeeld (over)spanning
 • Praktische problemen bij het combineren van werk, kinderen, mantelzorg en sociaal leven
 • Integratie vanuit het buitenland in de Nederlands samenleving
 • Vergroten van sociale vaardigheden

Als coach breng ik samen met jou de problemen en oorzaken daarvan in kaart. We bekijken de kwaliteiten en punten die je wilt ontwikkelen, externe hulpbronnen die je kunt gebruiken en sociale steun die je misschien over het hoofd ziet. Van daaruit gaan we op zoek naar oplossingen.

Coaching is vooral praktisch gericht. We kijken vanuit het hier en nu naar de toekomst. Hoe je je persoonlijke effectiviteit kunt verhogen door gebruik te maken van je capaciteiten staat daarbij voorop.

Het doel is om de grip op het leven, je balans en algeheel welbevinden op het gewenste niveau te brengen.

 

foto6
Counseling

Counseling gaat dieper dan coaching en biedt intensievere, psychosociale begeleiding. Aanleiding voor het hulp zoeken bij een counselor kan zijn:

 • Depressieve gevoelens
 • Rouw- en verlieservaringen
 • Fundamentele onzekerheid
 • Identiteits- en zingevingsvragen
 • Onverwerkte ervaringen uit de jeugd
 • Traumatische ervaringen
 • Scheiding/relatieproblemen
 • Problemen rond kinderwens, zwangerschap en opvoeding
 • Problemen rondom verslaving

Bij counseling kijken we naar het verleden om te onderzoeken hoe je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. De (familie)achtergrond en belangrijke gebeurtenissen uit het leven krijgen uitgebreid aandacht. Van daaruit werken we aan zelfinzicht, verwerking en loslaten. Ik help je bij dit proces, terwijl je zelf aangeeft welke onderwerpen voor jou het belangrijkst zijn.

Het doel is dat je denk- en gedragspatronen die ooit nuttig waren, maar nu juist belemmerend werken, leert loslaten. Zo ontstaat ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Zonodig kan ik, in overleg met jou, samenwerking zoeken met andere professionals op dit gebied. We zijn klaar met een traject als jij dat aangeeft.

In praktijk lopen coaching en counseling vaak in elkaar over.

Ik pas trajecten flexibel aan als de hulpvraag zich anders ontwikkelt dan aanvankelijk gedacht.

Bekijk dit animatiefilmpje voor meer informatie over counseling.